Aanmelden Heartfulness


Algemene voowaarden

Aanmelding en betaling

De Mindful Academy verstuurt na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier een ontvangstbevestiging.
Betaling binnen 7 dagen na ontvangst factuur.

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de training hanteert de Mindful Academy het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  1. Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd.

  2. Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd.

  3. Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd.

  4. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

De Mindful Academy heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen met opgave van redenen te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. De Mindful Academy vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Met ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u er zich van bewust bent dat de Heartfulness training zoals gegeven door de Mindful Academy een verdieping is op de Mindfulness Training en gericht is op een meer aandachtig en bewust leven. Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Ons instituut is niet berekend op GGZ-problematiek en/of op acute urgente crisissituaties.

Achtergrond

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen trainer en deelnemer.