Inschrijfformulier


Algemene voorwaarden

Aanmelding en betaling Training of Coaching

De Mindful Academy verstuurt na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier een ontvangstbevestiging.
De inschrijving voor een training is definitief na ontvangst van de (aan)betaling.
Voor coaching wordt maandelijks een factuur toegestuurd.

Onderstaande punten gelden voor de Mindfulness Trainingen:

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de training hanteert de Mindful Academy het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  1. Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd.

  2. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

De Mindful Academy heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen met opgave van redenen te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. De Mindful Academy vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Met ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u er zich van bewust bent dat de Mindfulness training zoals gegeven door de Mindful Academy gericht is op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn.

Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Mocht u onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze hulpverlener voorwaarde voor deelname aan deze training. Ons instituut is niet berekend op GGZ-problematiek en/of op acute urgente crisissituaties.

Achtergrond

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen trainer en deelnemer.