Heartfulness en compassietraining

Heartfulness is de basis van geluk.
Wil jij ook je hart openen om vriendelijkheid, mildheid en gelijkmoedigheid meer ruimte te geven?
Compassie ontstaat wanneer angst en pijn door liefde worden omarmd, zowel de angst en pijn van anderen als die van onszelf.

Bij heartfulness oftewel compassietraining wordt er voortgebouwd op mindfulness. Er vindt verdieping plaats, het hart neemt de leiding en gaat een grotere rol spelen in het dagelijks leven.
Het hart weet eerder dan de hersenen wat er aan de hand is.

  • Door liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf te oefenen nemen de 'hartkwaliteiten' toe.
  • Dat betekent meer ruimte voor je intuïtie.
  • Je zelfinzicht groeit.
  • De houding naar jezelf en je naasten is betrokken en hartelijk.


Wat komt er aan de orde?

1. Aardig zijn voor jezelf

2. De contraproductieve reflex
en luisteren naar je lichaam

3. Zeg ‘ja’ tegen een leven zonder ‘labels’
en omgaan met moeilijke emoties

4. No mud, no lotus

5. Om jezelf en anderen geven en de
macht van (zachtmoedig) zelfonderzoek

6. Je evenwicht vinden, het denken loslaten,
jezelf liefhebben


Don't trust the mind.
It's the ultimate Fake News.

But the heart. The heart knows.

And forgives the mind.
And blesses the mind.

And gives the mind
a place
at the table.


~ Jeff Foster ~


Ik wilde dat ik je,

Wanneer je eenzaam bent of in het duister tast,

het verbazingwekkende licht kon laten zien

van je eigen wezen!~ Hafiz ~Wat vonden anderen?


Waardevolle training!
Heb ik erg veel aan gehad. Dankjewel Corine.
Maja

Aanrader!
Marike