Heartfulness en compassietraining

Heartfulness is de basis van geluk.
Wil jij ook je hart openen om vriendelijkheid, mildheid en gelijkmoedigheid meer ruimte te geven?
Compassie ontstaat wanneer angst en pijn door liefde worden omarmd, zowel de angst en pijn van anderen als die van onszelf.

Bij heartfulness oftewel compassietraining wordt er voortgebouwd op mindfulness.. Er vindt verdieping plaats, het hart neemt de leiding en gaat een grotere rol spelen in het dagelijks leven.

Door liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf te oefenen nemen de 'hartkwaliteiten' toe. Je intuïtie krijgt meer ruimte. Je zelfinzicht groeit.
De houding naar jezelf en je naasten wordt hartelijker.

Doe je mee tijdens de lockdown?
Voor een sterk gereduceerde prijs van € 135,00
De online training start maandag 21 december a.s. om 19.30 uur

Wat komt er aan de orde?

1. Aardig zijn voor jezelf

2. De contraproductieve reflex
en luisteren naar je lichaam

3. Zeg ‘ja’ tegen een leven zonder ‘labels’
en omgaan met moeilijke emoties

4. No mud, no lotus

5. Om jezelf en anderen geven en de
macht van (zachtmoedig) zelfonderzoek

6. Je evenwicht vinden, het denken loslaten,
jezelf liefhebben

Interview met David Dewulf door
Corine Lepoutre

Don't trust the mind.
It's the ultimate Fake News.

But the heart. The heart knows.

And forgives the mind.
And blesses the mind.

And gives the mind
a place
at the table.


~ Jeff Foster ~


Ik wilde dat ik je,

Wanneer je eenzaam bent of in het duister tast,

het verbazingwekkende licht kon laten zien

van je eigen wezen!~ Hafiz ~Wat vonden anderen?


Waardevolle training!
Heb ik erg veel aan gehad. Dankjewel Corine.
Maja

Aanrader!
Marike