Training Intuïtief Leven

Intuïtie maakt deel uit van je bewustzijn, is je bewustzijn. Zodra je contact hebt met je bewustzijn heb je ook contact met het universele kosmische bewustzijn, met het grote veld van trillingen om je heen, niet alleen in de ruimte waarin jij je bevindt, maar ook op grote afstand. Je maakt als het ware contact met de energie van het moment. Tijd en ruimte vloeien in elkaar over als je intuïtie spreekt. Een helder weten manifesteert zich.

De chakra’s en het ego

Soms lijkt het alsof de intuïtie zwijgt. Kortweg kunnen we stellen dat het ego dan in de weg zit. Het ego is ontstaan door een wisselwerking tussen het bewustzijn en ervaringen met de omgeving. Het vormen van het ego vindt vooral plaats in de eerste zeven jaar van ons leven, waarbij de zeven chakra’s, de zeven energiecentra, een rol spelen. Als je intuïtie niet stroomt betekent dit dat er blokkades zijn die het tegenhouden. Die blokkades kunnen zich manifesteren in deze energiecentra. En deze chakra’s kunnen ons helpen te lokaliseren welke belemmeringen ons tegenhouden om intuïtief te handelen.

Bij de Training Intuïtief Leven maken we op verschillende manieren connectie met onszelf en leren we de chakra's en de energie te gebruiken om de intuïtie vrij te laten stromen.
Waar je ook doorheen gaat,

als jij je bewust bent

van dat wat is,

en simpel luistert naar jezelf,

komt er als uit het niets

een antwoord hoe te handelen.